Курсқа келген тыңдаушыны тіркеу
Регистрационная карточка слушателя курсов

 
Облыс (қала)  
Область(город)  
*  
 
Мекеме атауы  
Наименование организации  
*  
 
Мекеме типі  
Тип организации  
*  
 
Аудан  
Район  
*  
 
Ауыл  
Село  
 
 
Аты-жөні/жеке куәлік бойынша  
ФИО/по удостоверению личности  
*  
 
Туған жылы   
Год рождения  
*  
 
Ұлты   
Национальность  
*  
 
Бітірген оқу орны,жылы  
Наименование учебного зав.,год окончания   
*  
 
Жұмыс өтілі  
Стаж работы  
*  
 
Қызметі  
Должность  
*  
 
Қандай пәннен сабақ бересіз   
Какой предмет вы преподаете  
 
 
Курстың оқыту тілі  
язык обучения  
*  
 
Мекен-жайыңыз/толық  
Домашний адрес  
*  
 
Байланыс телефоны   
Телефон  
 
 
 Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) 
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
 
*  
 
Е-mail  
 
 
Облыс (қала)  
Область(город)  
*  
 
Куратор 
*  
 
Курстың басталуы / Дата  
*  
 
Курстың аяқталуы / Дата  
*  
 
Тіркелу коды  
Регистрационный код  
*  
       

* Белгісі бар орынды толтыруға міндеттісіз!