Педагогтардың біліктілігін электрондық оқытуды (e-learning) енгізу бойынша арттыру порталы

Портал повышения квалификации педагогов по внедрению электронного обучения (e-learning)

 

Басты бет
Главная
01

Тыңдаушыны тіркеу
Регистрация слушателей
02

Тыңдаушылар
Слушатели
03

Шығыс сауалнамасы
АНКЕТА (ВЫХОДНАЯ)
04

Әдістемелік жинақтар
Методические копилки
05

Жобалар
Проекты
06

Сурет көрмесі
Фотогалерея
07

ШЫҒЫС САУАЛНАМАСЫ
АНКЕТА (ВЫХОДНАЯ)


Облыс (қала)  
Область(город)
  
*  
Куратор  
*  
Курстың басталуы  
Курстың аяқталуы  
 

 

 

 

 

Басты бет
Главная
Тыңдаушыны тіркеу
Регистрация слушателей
Тыңдаушылар
Слушатели
Сауалнама
Анкета
Байланыс
Контакты