• Сайт қонақтары

  Сайтқа қош келдіңіздер!

 • Қош келдіңіз!

  Сайтқа қош келдіңіздер!

 • Қош келдіңіз!

  Сайтқа қош келдіңіздер!

 • Қош келдіңіз!

  Сайтқа қош келдіңіздер!

 • Кош келдіңіз!

  Сайтқа қош келдіңіздер!


Тыңдаушылар туралы статистикалық ақпарат
Статистическая информация об слушателей

(09.09.2013 г - 14.12.2017 г. )
   
Тыңдаушылар саны
К-во слушателей
1
  колледж директоры/директор колледжа
15
2
  колледж директорының орынбасары/зам.директора колледжа
40
3
  колледж оқытушылары/преподаватель колледжа
606
4
  кәсіптік лицей директоры/директор ПЛ
2
5
  кәсіптік лицей директорының орынбасарлары/зам.директора ПЛ
4
6
  кәсіптік лицей оқытушылары/преподаватель ПЛ
69
7
  жалпы білім беретін мектеп директоры/директор общобразовательной школы
452
8
  мектеп директорының орынбасарлары/зам.директора общеобразовательной школы
2499
9
  мектептің пән мұғалімдері/учителей-предметников общеобразовательной школы
7725
10
  бейінді мектептің директорлары/директор профильной школы
19
11
  бейінді мектеп директорларының орынбасарлары/зам.директора профильной школы
53
12
  бейінді мектептің пән мұғалімдері/учителей-предметников профильной школы
545
13
  желі әкімшілігі/системный администратор
548
14
  облБАИ әдіскерлері/методист обл ИПК
46
15
  аудандық (қалалық) әдістемелік кабинет әдіскерлері/методист рай (гор) МК
118
         Барлығы / Итого
12741

Облыс атауы:
 
 
Курс мезгілі/Дата: